360 അധ്യാപകർക്ക് കൂടി നിയമനം; മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

NRI DESK : പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 360 പേർക്ക് കൂടി പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം. തിരുവനന്തപുരം 69,കൊല്ലം 25,ആലപ്പുഴ 53, കോട്ടയം 62,ഇടുക്കി 41, എറണാകുളം 20, പാലക്കാട് 5, മലപ്പുറം 7, വയനാട് 18,കണ്ണൂർ 59, കാസർകോട് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ സര്‍ക്കാര്‍ വന്നതിനു ശേഷം ഇതുകൂടാതെ എല്‍പിഎസ്എ /യുപി എസ്എ തസ്തികയില്‍ 1506 നിയമനവും എല്‍പിഎസ്എ ഭാഷാ വിഭാഗത്തില്‍ 139 നിയമനവും യുപിഎസ്എ ഭാഷാ വിഭാഗത്തില്‍ 352 നിയമനവും സ്‌പെഷ്യല്‍ ടീച്ചേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ 112 നിയമനവും എച്ച്എസ്എ വിഭാഗത്തില്‍ 1019 നിയമനവും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ജൂനിയര്‍ അധ്യാപക വിഭാഗത്തില്‍ 757 നിയമനവും സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 11 നിയമനവും നടത്തി. 4711 എയിഡഡ് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കും നിയമനാംഗീകാരം നല്‍കി.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.