സംസം വെള്ളം ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം

റിയാദ്: ഇനിമുതല്‍ വ്യക്തികള്‍ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നല്‍കിയാല്‍  സംസം വെള്ളം  ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ലഭിക്കും. സമയക്രമം പാലിക്കാനും തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. നിലവില്‍ ഹറമിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് നേരിട്ടെത്തിയാലാണ് സംസം വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

സംസം വിതരണചുമതലയുള്ള ‘സിഖായ’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം. സംസം ശേഖരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. സംസം ശേഖരിക്കാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് ലഭിക്കുക. ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവി ഡോ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍ അസ്സുദൈസാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.