ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു; ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കുറച്ചു

തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് 2401.50 അടിയായി കുറഞ്ഞു. ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കുറച്ചു. സെക്കന്റിൽ ഒഴുക്കുന്നത് 1000 ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണ്.

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 141.15 അടിയാണ്. അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൽ 6902 ഘനയടി വീതം ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പും കുറയുന്നുണ്ട്. 168.34 അടിയാണ് ഇടമലയാർ ജലനിരപ്പ്. സെക്കന്റിൽ 400 ഘനമീറ്റർ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നും തുറന്നുവിടുന്നത്.

മീനച്ചലാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നഗരത്തിലടക്കം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇറഞ്ഞാൽ, നട്ടാശ്ശേരി, നാഗമ്പടം, കാരാപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ്. കോട്ടയത്ത് കനത്ത മഴയാണ്.