ആധാർ നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐയുടെ നിർദ്ദേശം

ഡൽഹി: ആധാർ നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് യുണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലോ ഇന്റർനെറ്റിലോ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. അത്തരം നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ ആധാർ നമ്പർ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും അറിയിപ്പിലുണ്ട്.

ആധാറിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം തെളിയിക്കാൻ ആധാർ നമ്പർ പരസ്യപ്പെടുത്തി ട്രായ് ചെയർമാൻ നേരത്തെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരുന്നു. വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി.