പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കൈയേറി നിര്‍മ്മിച്ച ആരാധനാലയങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി‌: പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കൈയേറി നിര്‍മ്മിച്ച ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന 2009 ലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാർക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. പൊതുഭൂമി കൈയേറി നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും കണ്ടെത്തി ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരവ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തരനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്.

കളക്ടർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ, കമ്മീഷണർമാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കാണ് കൈയേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല. വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ഒഴിപ്പിക്കൽ ഇനിയും വൈകിയാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കളക്ടർമാരും ഉത്തരവാദിത്തമേൽക്കേണ്ടി വരും.